Je onderbewuste geeft je het alternatief!
Je onderbewuste geeft je het alternatief!

Praktijk voor hypnotherapie

Karen Kramer-Medema

Henriëttedreef 12

3561 JV Utrecht

_030-2660665_

info@onderbewustalternatief.nl

logo

Profiel

Karen Kramer-MedemaMijn naam is

Karen Kramer-Medema

. Ik ben afgestudeerd als hypnotherapeut aan de SETH Academie voor Eclectische Psychotherapie in Utrecht. Na het afronden van deze beroepsopleiding heb ik diverse bijscholingen gevolgd, onder andere gericht op traumaverwerking (bijvoorbeeld door middel van EMDR) en regressie- en reïncarnatietherapie. Sinds 1999 heb ik een eigen praktijk in de Utrechtse wijk Overvecht.

Voordat ik hypnotherapeut werd, ben ik opgeleid als dramatherapeut aan de opleiding Creatieve Therapie van de Hogeschool van Utrecht te Amersfoort.

Tijdens mijn opleiding en daarna heb ik zowel ervaring opgedaan in het werken met kinderen als in het werken met volwassenen, in verschillende instellingen.

Op verzoek bied ik voor groepen

workshops

,

lezingen

of

presentaties

aan. Indien je interesse hebt voor een workshop of een lezing, neem dan contact met me op. Inhoud en tarieven hiervoor zijn in overleg en afhankelijk van de doelgroep. In bepaalde gevallen neem ik genoegen met een reiskostenvergoeding, dus schroom niet om te informeren.

Ik word regelmatig benaderd door scholieren of studenten, die meer informatie willen over hypnotherapie voor bijvoorbeeld een schoolproject. In principe sta ik hiervoor open, mits je zorgt dat je goed bent voorbereid. Ik ga niet schriftelijk in op vragen, maar als je langs wilt komen, of een afspraak wilt maken voor bijvoorbeeld een telefonisch interview, dan doe ik mijn best daar tijd voor vrij te maken, mits mijn afspraken met cliënten dat natuurlijk toelaten.

Ik ben lid van de

NBVH

, dat is de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Informatie over deze vereniging en over de beroepscode, reglementen en klachtenregeling ervan is op hun website te vinden. Ook ben ik ingeschreven bij het

RBCZ

(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Informatie over klacht- en tuchtrecht en de eisen die zij stellen aan in het register opgenomen therapeuten, zijn op hun websites en de website van de tuchtcommissie

TCZ

te vinden. Tevens ben ik via de

SCAG

aangesloten bij een geschillencommissie. Ik ben ook aangesloten bij de

Samenwerkende PDS-therapeuten

. Bij de Kamer van Koophandel sta ik ingeschreven onder KVK nummer 30259403.

Als therapeut ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door mij verleende diensten. Als je ontevreden bent over mijn behandeling of een klacht hebt, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. Komen we er samen niet uit of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je via de volgende directe link contact opnemen met de klachtencommissie van de

NBVH

. Mocht je er via deze weg niet uitkomen, dan kun je je klacht als geschil voorleggen aan de

Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.
volgende pagina
Op behandelingen in mijn praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.