Je onderbewuste geeft je het alternatief!
Je onderbewuste geeft je het alternatief!

Praktijk voor hypnotherapie

Karen Kramer-Medema

Henriëttedreef 12

3561 JV Utrecht

_030-2660665_

info@onderbewustalternatief.nl

logo

Regressietherapie

matrasBinnen de hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van diverse technieken. Een aantal ervan beschrijf ik op deze pagina’s. Deze opsomming is echter niet volledig en bovendien loopt het gebruik van verschillende technieken ook wel eens in elkaar over.

Veel van onze problemen dragen we al lange tijd met ons mee. Door in een trancetoestand verbinding te maken met het moment waarop deze problemen ontstaan zijn, kan iemand inzicht krijgen in wat er achter het betreffende probleem ligt. Maar met alleen inzicht ben je er niet. Door de ervaring van toen in trance opnieuw te doorleven kun je loslaten en ruimte krijgen om opnieuw te beginnen. Hierbij gaat het dus niet alleen om snappen waar iets vandaan komt, maar ook om energetisch, emotioneel en lichamelijk opnieuw te kunnen beginnen.

Hierbij kan het gaan om traumatische ervaringen uit de jeugd. Trauma lijkt misschien een groot woord. Het hoeft echter niet altijd te gaan om enorme dingen zoals mishandeling of misbruik. In ieders leven komen heftige ervaringen voor die veel impact op iemand hebben en een levenslange last kunnen veroorzaken.

Ook ervaringen rondom en zelfs voor de geboorte blijken vaak in mensen door te werken. In regressie kunnen ook ervaringen naar boven komen die niet uit dit leven afkomstig kunnen zijn. Er kan dan sprake zijn van ervaringen uit een vorig leven; dan wordt er gesproken over reïncarnatietherapie. Of reïncarnatie wel of niet daadwerkelijk bestaat, kan ik niet bewijzen. Wel blijkt dat het doorwerken van dergelijke ervaringen een helend effect heeft. Ervaringen kunnen ook via de familielijn worden overgeërfd; hier kan mee gewerkt worden door middel van voorouderregressie.

Regressietherapie

kan worden toegepast bij heel veel verschillende klachten. Veel hiervan zijn al lange tijd (of voor iemands gevoel "altijd al") aanwezig, wat kan duiden op een hele vroege oorsprong van de problematiek. Regressietherapie kan natuurlijk ook een rol spelen bij klachten die een duidelijke (traumatische) oorzaak hebben, die korter geleden in de tijd ligt.

volgende pagina
Op behandelingen in mijn praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.