Je onderbewuste geeft je het alternatief!
Je onderbewuste geeft je het alternatief!

Praktijk voor hypnotherapie

Karen Kramer-Medema

Henriëttedreef 12

3561 JV Utrecht

_030-2660665_

info@onderbewustalternatief.nl

logo

NLP en andere technieken uit de moderne hypnotherapie

spiraalBinnen de hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van diverse technieken. Een aantal ervan beschrijf ik op deze pagina’s. Deze opsomming is echter niet volledig en bovendien loopt het gebruik van verschillende technieken ook wel eens in elkaar over.

NLP staat voor

neuro-linguistisch programmeren

. Het is een verzameling technieken die onder andere te maken hebben met de manier waarop je communiceert. NLP is ontstaan vanuit het observeren en in kaart brengen van de technieken die gebruikt werden door een aantal zeer succesvolle therapeuten uit die tijd. Eén van hen was Milton Erickson, die beschouwd kan worden als de grondlegger van de moderne hypnotherapie.

In een therapeutische context gaat het bij NLP-technieken vooral om het analyseren van iemands innerlijke ervaring. Hiervoor zijn binnen de NLP verschillende modellen ontwikkeld. Deze modellen bieden mogelijkheden om veranderingen tot stand te brengen in de innerlijke beleving en van daaruit dus je gevoel, gedachten of gedrag te veranderen. Zo kan een innerlijk conflict (aan de ene kant wil ik dit wel graag veranderen, maar aan de andere kant lukt het me niet...) gezien worden alsof er sprake is van verschillende "kanten" of deelpersonen in iemand. Door met die deelpersonen in onderhandeling te gaan, waarbij vaak ook het creatieve, oplossingsgerichte deel van iemand wordt betrokken, worden er oplossingen gezocht voor de problemen waar iemand tegen aan loopt.

NLP-technieken en vergelijkbare moderne hypnotherapietechnieken zijn over het algemeen vooral oplossingsgericht en gaan meestal wat minder in op de achterliggende oorzaken van problemen. Vaak is een lichte trance voor deze werkwijze voldoende.
volgende pagina
Op behandelingen in mijn praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.