Je onderbewuste geeft je het alternatief!
Je onderbewuste geeft je het alternatief!

Praktijk voor hypnotherapie

Karen Kramer-Medema

Henriëttedreef 12

3561 JV Utrecht

_030-2660665_

info@onderbewustalternatief.nl

logo

Hypnotherapie

PraktijkruimteIn hypnotherapie wordt, zoals de naam al zegt, gebruik gemaakt van

hypnose

. Dit is een veranderde bewustzijnstoestand, een toestand van geconcentreerde aandacht of trance, die lijkt op bijvoorbeeld dagdromen. In feite is dit een heel natuurlijk proces. Als je verdiept bent in een spannend boek of een mooie film en hier helemaal in opgaat; als je onderweg bent op een route die je vaak rijdt en ineens denkt: "Ben ik hier al?" dan ben je eigenlijk vanzelf in zo’n veranderde bewustzijnstoestand geraakt. In hypnotherapie wordt hiervan gebruik gemaakt om therapeutische veranderingen tot stand te brengen. In deze toestand wordt namelijk communicatie met je onderbewustzijn mogelijk, in beelden, gevoelens of woorden.

Hierbij kan de nadruk liggen op wat je wilt bereiken, en daarmee op de toekomst en het bewerkstelligen van een bepaalde verandering. Ook kan er juist aandacht zijn voor het verleden en de oorzaken van je huidige probleem. In beide gevallen ligt de kern in wat er in het hier en nu met je gebeurt. In de meeste gevallen komen in de therapie verleden, heden en toekomst alle drie in meerdere of mindere mate aan bod. Een aantal verschillende technieken waar ik gebruik van maak, vind je op de volgende pagina’s.
volgende pagina
Op behandelingen in mijn praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.